ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
Valmennusohjelma

Valmennuksen 4. porras

Dialogiosaamista syventävien menetelmien taso
Dialogiosaamista syventävät menetelmät tekevät yhdessä ajattelemisesta keskittyneempää, hetkikohtaisesti kohdentuneempaa, orastavaa ja pinnanalaista ajattelua hyväksi käyttävää sekä ajattelua uusille urille vievää. Dialogiosaamista syventävät toimintatavat ovat: pysähtyminen ja keskittyminen, viipyminen toisen puheessa, kompakti ilmaiseminen, sanatarkka jatkaminen edellisestä puheenvuorosta, avainlausuman tunnistaminen ja poiminta, avainlausuman avaaminen, ajattelun ja toiminnan aukkokohtien paljastaminen ja uuden keskustelupolun avaaminen. Näitä dialogisia toimintatapoja vastaavat seuraavat menetelmäkortit (ks. tarkemmin www.hamk.fi/diale):

  • Läsnäolen tässä ja nyt
  • Viivyn vielä hetken
  • Muotoile ja puhdista
  • Ketjuta
  • Sieppaa kuumia sanoja
  • Syväsukella pinnanalaiseen
  • Kudotaan synteesihelmi
  • Puuttuvat palat
  • Tiedustele uraauurtavasti.

Syventävien menetelmien osaaminen edellyttää dialogisen asenteen ja dialogisten perusmenetelmien riittävää hallintaa. Syventävien menetelmien osaaminen tekee oppimisesta ja tiedonluomisesta luovaa ja yhteisön yksilöiden erilaista ajattelua hyödyntävää.