ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
Valmennusohjelma

Valmennuksen 3. porras

Dialogista asennetta koulivien menetelmien taso
Dialogisuus kokonaisuudessaan perustuu dialogiseen asenteeseen, jota jokainen osallistuja koulii jatkuvasti. Dialogista asennetta osoittavat toimintatavat ovat: symmetrinen osallistuminen, aktiivinen osallistuminen, vastavuoroinen toiminta ja luottamus, itsen ja toisen kunnioittaminen ja avoin vilpitön ilmaiseminen. Näitä dialogisia toimintatapoja harjoittavat seuraavat menetelmäkortit (ks. tarkemmin www.hamk.fi/diale):

  • Symmetrisesti
  • Vertaisena
  • Kehonkielelläni kertoen
  • Ilman ketunhäntää kainalossa
  • Vastavuoroisesti.

Vaikka dialogisten perusmenetelmien ja dialogisen asenteen riittävän haltuun saamisen myötä yhdessä keskusteleminen, oppiminen ja tiedonluominen jo sujuvat, voi dialogiosaamista vielä syventää siirtymällä neljännelle portaalle. Dialogiosaamista syventävien menetelmien tasolla päästään uuden ymmärryksen ja luovien ratkaisujen synnyttämiseen on entistä varmemmin.