ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
Valmennusohjelma

Valmennuksen 2. porras

Dialogiosaamisen perusmenetelmien taso
Dialogiosaamisen perusmenetelmien avulla yhdessä ajattelemisesta ja tekemisestä tulee tietyllä tasolla totta. Se tarkoittaa käytännössä, että jokainen osallistuja on mukana keskustelussa, kaikkien näkökulmia kuunnellaan, uusien näkökulmien synnyttäminen alkaa olla mahdollista ja kysymyksiin löydetään tiedustelemisen avulla vastauksia. Dialogiosaamisen perusmenetelmiin kuuluvat toimintatavat ovat: vuoron ottaminen ja antaminen, sanatarkka vastaanottaminen, kuuntelu, ennakkokäsitysten ja lähtöolettamusten tiedostaminen, ennakkokäsitysten ja lähtöolettamusten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen säätely, kehitteillä olevan kertominen, tiedusteleminen ja synteesin kutominen. Näitä dialogisia toimintatapoja vastaavat seuraavat menetelmäkortit (ks. tarkemmin www.hamk.fi/diale):

  • Keskusteluliput
  • Kuuntelen sanatarkasti
  • Olettamusten vankina
  • Viivytä ja ihmettele
  • Idätä ja kouli
  • Harjoita kuninkuuslajia – koe tiedustelemisen mahti
  • Kudotaan synteesi.

Riittävän perusmenetelmien harjoittelun jälkeen osallistujat tuntevat päässeensä sisälle dialogisuuteen, sen merkitykseen käytännössä. Tämän jälkeen on otollista nousta valmennusohjelman toiselle portaalle koulimaan dialogista asennetta.