ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia
Valmennusohjelma

Valmennuksen startti (1. porras)

Dialogiseen työskentelyyn ja dialogiosaamisen rakentamiseen viritytään: synnyttämällä vuorovaikutukseen luottamuksen tunnetta, avaamalla ovi tiedostavaan oman toiminnan tutkailuun, jakamalla avoimemmin omaa ajattelua ja avautumalla toisen ajattelun vastaanottamiseen rakentamalla yhteistä ymmärrystä. Näitä toimintatapoja voi edistää starttiportaan dialogisilla lämmittelyyn tarkoitetuilla menetelmäkorteilla (ks. tarkemmin www.hamk.fi/diale):

  • Spontaani osallistuminen (luottamuksen synnyttäminen)
  • Kulttuuriset skriptit (oman toiminnan tiedostaminen)
  • Lahjojen antaminen (ajattelun jakaminen ja vastaan ottaminen)
  • Perspektiivit (yhteisen ymmärryksen rakentaminen, ei välttämättä konsensuksen).

Nämä dialogiseen työskentelyyn lämmittelevät menetelmät auttavat osallistujia tulemaan nopeasti tutummiksi niin, että yhdessä työskentelylle on luotu luottamuksellista ja jokaista huomioon ottavaa perustaa.