ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia

Valmennusohjelma / Dialoginen oppiminen ja tiedonluominen

Dialoginen oppiminen ja tiedonluominen on yhdessä ajattelemista ja tekemistä, joka perustuu yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Toiminnassa näkyy dialoginen asenne, dialoginen toimintaote, dialogisten ”työkalujen” käyttö ja siinä tavoitellaan hetkikohtaisen kokonaiskuvan rakentamista, uuden luomista. Suhtautuminen on aidosti ihmisystävällistä ja vastavuoroista. Keskustelussa vallitsee symmetria, puhutaan ja kuunnellaan tasasuhtaisesti. Kuuntelu on huolellista ja keskittynyttä. Omat ajatukset laitetaan tarvittaessa syrjään, ollaan valmiita kuuntelemaan erilaista ajattelua ja myös kehittämään ajattelua yhdessä. Dialoginen oppiminen ja tiedonluominen toteutuvat, koska osallistujat kertovat kehitteillä olevaa ajatteluaan, tiedustelevat avoimesti toisilta heidän ajattelustaan, jatkavat riittävän kohdentuneesti toisen puheesta, hoksaavat toisen puheen tärkeät ilmaisut ja avaavat niitä. Keskustelussa synnytetään asiasta kokonaiskuvaa, uutta ymmärrystä, joka on tulosta jokaisen osallistujan ajattelusta. Dialoginen osallistuminen velvoittaa ja lisää vastuunottoa monella tavalla. Se tarkoittaa jokaisen aktiivista ja sitoutunutta osallistumista ja se tarkoittaa toisen kunnioittamista, toisesta välittämistä ja vastavuoroisuutta. Dialogisen oppimisen ja tiedonluomisen valmennusohjelma sisältää toimintaohjeet dialogiosaamisen kehittämiseen ja edistämiseen. Valmennusohjelma sisältää kuvauksen dialogiosaamisen kehittämisen portaista ja tasoista, joilla valmennus etenee askel askeleelta. Tasokuvaus on samalla dialogisen oppimisen ja tiedonluomisen kehittämisen toimintamalli. Kokonaistavoite on valmentautumisen myötä oppia toimimaan dialogisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.

Valmennusohjelma