Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 6: Viivyn vielä hetken! (Viipyminen toisen puheessa)

(Viipyminen toisen puheessa, II Dialogiin valmistava toimintaote, dialogikohtaus 15, engl. 11)

Tavoite on oppia viipymään toisen puheessa tilanteen mukaan riittävästi, jolloin keskustelussa puhuttuun asiaan jäädään hetkeksi. Tavoitteena on oppia hidastamaan keskustelua niin, että jotain esiintuotua asiaa pohditaan yhdessä vähän kauemmin. Ajattelun idut saadaan hyödyksi, rikastamaan ja syventämään sisällöllistä ymmärrystä.

Muista havainnoida tiedostavasti suhtautumisesi ihmisystävällisyyttä ja vastavuoroisuutta!

Ohjeet

 • osallistujat johdatellaan menetelmään ja kerrotaan pinnanalaisen ajattelun paljastamisen merkityksestä ja hyödystä oppimisessa ja tiedonluomisessa
 • muodostetaan parit
 • keskustele parin kanssa oppimisen/tiedonluomisen kannalta tärkeästä asiasta (esim. Mitä olen tällä kerralla oppinut?)
 • kuuntele parin puhetta sana sanalta
 • pysäytä parin puhe valitsemaasi kohtaan ja sano että haluat jäädä hetkeksi tuohon asiaan
 • keskustele parin kanssa asiasta hetken verran lisää
 • molemmat parin osapuolet toimivat samoin
 • kirjoita mitä uutta viipyminen tietyssä toisen kertomassa asiassa toi sinulle
 • kerro toiselle keskustelunne päätteeksi, mitä uutta viipyminen toi ajatteluusi
 • osallistujat käyttävät tehtävään aikaa n. 15 minuuttia
 • ohjaaja voi pyytää osallistujia kirjoittamaan oppimisen helmet näkyviin
 • ohjaaja voi käyttää tätä tehtävää esimerkiksi itsearviointiin ja opitun arviointiin.

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia käsitellään koko ryhmässä. Hyödyllinen pohdittava kysymys on ”mitä havaitsit tässä harjoituksessa”? Toinen vaativampi kysymys on ”mitä opit tässä harjoituksessa”? Kolmas kysymys voisi olla ”mitä aiot muuttaa toiminnassasi tämän jälkeen”? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia. Toista kysymyksesi aina uudelleen niin, että mahdollisimman moni on kertonut kysymykseesi ajatteluaan. Kuljeta dialogia esim. seuraavin ilmaisuin: ’entä vielä’, ’ja sitten’, ’miten vielä joku muu sanoisi’, ’ miten jatkat omilla kokemuksillasi’, ’mitä muuta’. Kokemusten pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä toisen puheessa viipymisestä niin, että omaehtoinen harjoittelu arjen tilanteissa voi jatkua.