Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 5: Viivytä ja ihmettele (Omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen säätely)

(Omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen säätely, II Dialogiin valmistava toimintaote, dialogikohtaus 17, engl. 13)

Tavoite on oppia tarvittaessa viivyttämään omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tarjoilemista muille. Pyrkimyksenä on oppia vetämään ne tilanteen mukaan syrjään odottelemaan, myös mahdollista hylkäystä varten. Tavoitteena on, että viivyttämisen taidon myötä vapaudut ihmettelemään ja osallistumaan aidosti yhteiseen tiedonluomiseen.

Muista havainnoida tiedostavasti suhtautumisesi ihmisystävällisyyttä ja vastavuoroisuutta!

Ohjeet

  • osallistujat muodostavat uuden ryhmän ja vapautuvat näin ”vanhan” ryhmän käsityksistä ja dynamiikasta
  • osallistujana jatka Olettamusten vankina -menetelmässä käsitellyn teeman ihmettelemistä uudessa ryhmässä
  • vedä tähänastiset käsityksesi syrjään ja ala ihmetellä jo työstettyä asiaa uudestaan
  • muuta tapaasi osallistua keskusteluun
  • oman valmiin käsityksen kertomisen sijaan muuta puheesi sisältöä uutta ajattelua avaavaan suuntaan
  • puhu niin, että kertoessasi samalla pohdit asiaa, sen ymmärtämistä ja soveltamista, ikään kuin et tietäisikään
  • puheessasi kuuluu silloin positiivinen ihmettely, siinä on kysyvä sävy ja kysymyksiä, tiedustelet muilta heidän ajatteluaan tai kerrot itutasolla olevaa ajattelua
  • kirjoita asian uudelleen työstämisen päätyttyä, kuinka käsityksesi siitä syveni ja laajeni
  • kerro lopuksi pienryhmässäsi muille mahdollisista muutoksista.

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia käsitellään koko ryhmässä. Hyödyllinen pohdittava kysymys on ”mitä havaitsit tässä harjoituksessa”? Toinen vaativampi kysymys on ”mitä opit tässä harjoituksessa”? Kolmas kysymys voisi olla ”mikä tässä tehtävässä hämmästytti”? Neljäs kysymys voisi olla ”mitä oivalsit tässä tehtävässä”? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia. Pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisestä ja esiin tuomisesta niin, että omaehtoinen harjoittelu arjen tilanteissa voi jatkua. Viivyttäminen johtaa käytännössä usein siihen, että muiden ajattelua kuunnellessa omien alkuperäisten käsitysten kertomishalu jää pois. Näin on sen vuoksi, että keskustelussa uusi tieto muuttaa omaa käsitystä tai täydentää sitä tai että asia tuli jo esiin.