Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 4: Olettamusten vankina (Omien ennakkokäsitysten ja lähtöolettamusten tiedostaminen)

(Omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tiedostaminen, II Dialogiin valmistava toimintaote, dialogikohtaus 16, engl. 12)

Tavoite on oppia tunnistamaan ja tiedostamaan omia käsityksiä ja olettamuksia asioista. Omien käsitysten ja olettamusten tiedostaminen vaikuttaa tapaan, jolla niistä kertoo muille ja jolla ottaa vastaan muiden käsityksiä. Tiedostamisen seurauksena kehittynyt tapa heijastaa monenlaisten lähestymistapojen tutkailemisen mahdollisuutta.

Muista havainnoida tiedostavasti suhtautumisesi ihmisystävällisyyttä ja vastavuoroisuutta

Ohjeet

  • osallistujat johdatellaan menetelmään ja selitetään sen tarkoitusta
  • osallistujat saavat tehtäväkseen kirjoittaa mahdollisimman monta käsitystään tietystä senhetkiseen oppimiseen kuuluvasta tärkeästä yhdestä asiasta (tässä esim. aikuisesta tai nuoresta oppijana)
  • kukin osallistuja täydentää itsenäisesti lauseen Aikuinen on oppijana … tai Nuori on oppijana … käsityksillään
  • tunnistettavien käsitysten määrä vaihtelee yksilöittäin ja asian mukaan
  • omien käsitysten tunnistamiseen käytetään aikaa n. 7 minuuttia
  • osallistujat muodostavat 3-4 henkilön ryhmiä (eri kuin aiemmin)
  • jokainen kertoo vuorollaan pienryhmässä kirjoittamansa käsitykset
  • jokainen kuuntelee huolellisesti toisten käsitykset, ilman vastalauseita tai kannustuspuheita
  • jokainen peilaa mielessään omia käsityksiään toisten käsityksiin
  • tästä tilanteesta jatketaan menetelmässä 5 (Viivytä ja ihmettele).

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia käsitellään koko ryhmässä. Hyödyllinen pohdittava kysymys on: Mitä havaitsit tässä harjoituksessa? Toinen vaativampi kysymys on: Mitä opit tässä harjoituksessa? Kolmas kysymys voisi olla: Mikä yllätti tässä tehtävässä? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia, ei vain joidenkin. Pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä siitä, mitä tarkoittaa tulla tietoiseksi lähtöolettamuksistaan ja ennakkokäsityksistään niin, että omaehtoinen harjoittelu arjen tilanteissa voi jatkua. Olettamusten vankilasta vapautuminen on tiedostavan työn tulos. Ymmärtää, että omat lähtöolettamukset ja ennakkokäsitykset ovat tämänhetkisiä ja että ne voivat ja saavat muuttua. Näin vapautuu tarkastelemaan asioita monista näkökulmista.