Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 3: Kuuntelen sanatarkasti (Sanatarkka vastaanottaminen, kuuntelu)

(Sanatarkka vastaanottaminen ja koodaaminen, kuuntelu, II Dialogiin valmistava toimintaote, dialogikohtaus 14, engl. 10)

Tavoite on oppia vastaanottamaan toisen puhetta sana sanalta - kuuntelemaan jokainen sana, vastakohtana puheen summittaiselle niputtamiselle ja informaation aukkokohtien omaehtoiselle täyttämiselle. Tavoitteena on oppia kuuntelemaan niin, että saa kaiken toisen kertoman informaation sellaisenaan käyttöön. Näin välttyy umpimähkäisen puheen vastaanottamisen aiheuttamilta, luulemisen ja kuvittelemisen haitoilta.

Muista havainnoida tiedostavasti suhtautumisesi ihmisystävällisyyttä ja vastavuoroisuutta!

Ohjeet

 • osallistujat ottavat parin tai ohjaaja määrittää parinvalinnan
 • puhumisen teema valitaan oppimisen tavoitteen kannalta mielekkäästi
 • parilla on vuorottelevat roolit, kertoja ja kuuntelija
 • pysähdy, keskity, ole läsnä molemmissa rooleissa
 • puhdista mielesi risteilevistä ajatuksista, kuuntele arvostelematta ja arvottamatta
 • kertoja puhuu kerrallaan 2 lyhyttä virkettä, joka on yksi kokonaisuus
 • kuuntelija toistaa kuulemansa sana sanalta
 • menetelmää harjoiteltaessa (muutoin sanatarkka toistaminen ei ole tavoite) toisen puhe toistetaan sana sanalta, koska näin harjaantuu ottamaan täsmällisesti vastaan toisen puhetta; taitoa tarvitaan muissa dialogisissa menetelmissä
 • kertoja puhuu yhteensä 5 kokonaisuutta, jotka kuuntelija toistaa
 • vaihdetaan rooleja
 • sanatarkkaa kuuntelua, toisen puheeseen mitään lisäämättä ja siitä mitään pois ottamatta, opetellaan sinnikkäästi, kunnes se tulee automaattiseksi
 • tehdään synteesi (kokonaiskuva) siitä, mitä toisen puheen sanatarkasti vastaan ottaminen itselle opetti.

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia käsitellään koko ryhmässä. Hyödyllinen pohdittava kysymys on ”mitä havaitsit tässä harjoituksessa”? Toinen vaativampi kysymys on ”mitä opit tässä harjoituksessa”? Kolmas kysymys voi olla ”miten tässä harjoituksessa kävi” tai ”mitä tapahtui”? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia, ei vain joidenkin. Pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä sana sanalta kuuntelemisesta niin, että omaehtoinen harjoittelu arjen tilanteissa voi jatkua.