Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 2: Läsnäolen tässä ja nyt (Pysähtyminen ja keskittyminen)

(Pysähtyminen ja keskittyminen, II Dialogiin valmistava toimintaote, dialogikohtaus 13, engl. 9)

Menetelmän taustalla on mindfulness-ajattelu (vrt. J. Kabat-Zinn ja D. Siegel)

Tavoite on oppia pysähtymään ja keskittymään hetkeen, jossa keskustelee toisen kanssa. Jos osaa pysähtyä ja keskittyä, silloin puhuu lyhyemmin ja ytimekkäämmin ja kuuntelee hyvin. Tiedostavan läsnäolon tilassa kuuntelee valppaasti sekä omaa että toisen puhetta. Tavoitteena on oppia sulkemaan kaikki ilmaisua ja vastaanottamista häiritsevä mielen sisältö pois. Jos osaa pysähtyä ja keskittyä läsnäoloon, mieli on silloin kirkas ja seesteinen ilmaisuun ja vastaanottamiseen.

Ohjeet

  • ohjaaja selittää menetelmän ja perustelee sen merkitystä ja hyötyä
  • harjoitus tehdään yksin, pienemmässä ryhmässä, sopivana ajankohtana
  • istutaan rennosti, mukavasti ja silmät suljettuina
  • jokainen kiinnittää huomiota vain hengitykseensä
  • huomio kiinnitetään ainoastaan siihen, kun hengittää sisään ja siihen kun hengittää ulos
  • tarkkaillaan vain hengitystä
  • jos ja kun tarkkaavaisuus karkaa ja ajattelee jo muuta, palautetaan tarkkaavaisuus lempeästi taas takaisin hengitykseen
  • tarkkaavaisuus palautetaan takaisin hengitykseen aina uudelleen ja uudelleen
  • harjoituksen onnistumisen huomaa mielensisäisenä hiljaisuutena ja tyyneytenä
  • harjoitusta tehdään 5 - 10 minuuttia ja toistetaan aina uudelleen sopivissa tilanteissa.

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia käsitellään koko ryhmässä. Hyödyllinen pohdittava kysymys on ”mitä havaitsit tässä harjoituksessa”? Toinen vaativampi kysymys on ”mitä opit tässä harjoituksessa”? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia, ei vain joidenkin. Pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä pysähtymisen ja keskittymisen, tiedostavan läsnäolon haasteellisuudesta ja hyödystä niin, että omaehtoinen harjoittelu arjen tilanteissa voi jatkua.