Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Menetelmä 2: Vertaisena (Itsen ja toisen kunnioittaminen)

(Dialogiin valmistava mielen tila, Itsen ja toisen kunnioittaminen, dialogikohtaus 8, engl. 7)

Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mitä tarkoittaa samanarvoisen (ei eriarvoisen) suhteen luominen toiseen. Tavoitteena on oivaltaa, että jokaisella ihmisellä on samanlainen ihmisarvo. Se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus omanlaiseen ajatteluun ja sen ilmaisemiseen. Dialogissa ja dialogisessa tiedonluomisessa on lupa vertaisena kertoa ajatteluaan muille. Kun oivaltaa samanlaisen ihmisarvon ja vertaisuuden merkityksen, silloin antaa arvon itselleen ja toiselle. Se tarkoittaa, että kunnioittaa itseään ja toista.

Ohjeet

  • tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetat itsesi ikään kuin automaattisesti joissain tilanteissa toisen yläpuolelle (olet parempi, osaavampi, oikeassa) keskustelussa ja tiedonluomisessa
  • kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin
  • tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut ikään kuin automaattisesti joissain tilanteissa toisen ihmisen alapuolelle (olet huonompi, heikompi, osaamattomampi) keskustelussa ja tiedonluomisessa
  • kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin
  • tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut joissain tilanteissa toisen kanssa vertaisena (olette yhtä arvokkaita ihmisinä) keskustelemaan ja luomaan tietoa
  • kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin
  • keskustelkaa pienryhmissä yläpuolelle asettumista, alapuolelle asettumista ja vertaisuutta osoittavan toiminnan tunnusmerkeistä
  • kudo keskustelusta itsellesi synteesi oman toimintasi kehittämistä varten
  • kerro muille osallistujille yksi oivalluksesi vertaisuutta osoittavan toiminnan kehittämistarpeistasi
  • aikaa työskentelyyn voi käyttää reilusti, koska kyseessä on dialogisen keskustelun ja tiedonluomisen ydinasiasta.

Yhteispohdinta oppimisyhteisössä: Menetelmän synnyttämää ajattelua ja kokemuksia pohditaan koko ryhmässä. Hyödyllinen kysymys on ”mitä havaitsit tässä tehtävässä”? Toinen vaativampi kysymys on ”mitä opit tässä tehtävässä”? Tarkoitus on kuunnella monien ajattelua ja kokemuksia, ei vain joidenkin. Pohdinnan jälkeen jokaisella on käsitystä vertaisena osallistumisesta ryhmässä niin, että harjoittelu voi jatkua käytännössä.