Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Dialogiset työkalut

Dialogisen hetken synnyttäminen tarkoittaa, että keskustelun herättämisessä ja kuljettamisessa käytetään tiettyjä työkaluja, dialogisia toimintatapoja, joiden oppimiseen voi käyttää tiettyjä menetelmiä. Dialogisia toimintatapoja voi tiedostavasti opetella. Se tarkoittaa keskustelunaikaista toimintansa havainnointia, tutkailua, arvioimista ja säätelemistä. Kuuntele jokaisen menetelmän yhteydessä mainittu Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelun dialogikohtaus, koska se syventää menetelmän ymmärrystä. Dialogiset toimintatavat ovat:

  • kehitteillä olevan ajattelun avaaminen,
  • kompakti ilmaiseminen,
  • puhtaiden avoimien kysymysten muotoileminen,
  • suljetusti kysyminen,
  • kysymyksiin vastaaminen,
  • kohdentunut jatkaminen,
  • sanatarkka jatkaminen edellisestä puheenvuorosta,
  • avainlausumien tunnistaminen, poiminta ja
  • avainlausumien avaaminen.

Menetelmät, dialogisen hetken synnyttämisen työkalut, on rakennettu dialogisten toimintatapojen pohjalta. Menetelmät koskevat toimintatapoja, joissa on selkeästi oppimista. Suljetusti kysyminen, kohdentunut jatkaminen ja kysymyksiin vastaaminen jätettiin pois, koska niistä tiedetään toimintana riittävästi.

Dialogisen hetken synnyttämisen menetelmien avulla jokainen voi luoda tilanteita, joissa keskustelun saa jatkumaan, se on elävää ja uutta ymmärrystä luovaa. Olennaista on, että jokainen oppii menetelmien avulla suuntaamaan tarkkaavaisuutensa toimintatapoihinsa, yhteen kerrallaan. Tämän havainnoimisen kautta näkee, millaista kehittämistä tietty toimintatapa itseltä vaatii. Toimintatapoja harjoitellaan, kunnes niistä tulee automaattisia.

Toimintatavan oppimisen lisäksi voi näillä menetelmillä luoda dialogisia oppimis- tai tiedonluomistilanteita. Valitse menetelmä ja suunnittele, miten käytät sitä jonkin tiedon- tai ammattialueen asian oppimisessa. Kun olet käyttänyt jokaista dialogista toimintatapaa opiskelijoiden tai osallistujien kanssa riittävän usein, halutusta toiminnasta tulee vähitellen automaatio. Vaihtele ja yhdistele menetelmiä dialogisten oppimistilanteiden synnyttämiseksi. Näin jokainen oppii osallistumaan dialogisesti kasvokkaisten ja verkkoyhteisöjen toimintaan.

Menetelmä 1: Idätä ja kouli
Tavoitteena on oppia kertomaan keskusteluissa ja tiedonluomisessa ajatteluaan jo ”itutasolta” lähtien - tavallaan olla välittämättä siitä, onko omassa ajattelussa vielä mitään selkeää tai järkeä laisinkaan. Tavoitteena on oppia kantamaan kortta yhteiseen kekoon idealla, että saa olla kehitteillä. Puhuja ymmärtää, että dialogissa osallistutaan senhetkisen ajattelun mukaisesti ja että näin ajattelu itää, kouliintuu ja ymmärrys sekä osaaminen lisääntyvät.
Menetelmä 2: Muotoile ja puhdista
Tavoitteena on oppia ilmaisemaan senhetkistä ajatteluaan lyhyesti ja ytimekkäästi – näin siitä huolimatta että itsellä olisi sillä hetkellä vielä paljon kerrottavaa. Tavoitteena on oppia puhdistamaan ja ”siivoamaan” omaa puhetta selkeämmäksi.
Menetelmä 3: Harjoita kuninkuuslajia
Tavoitteena on oppia tiedustelemalla avaamaan toisen ajattelua, auttamaan toista kehittelemään ajatteluaan tai edistämään yhteistä tiedonluomista. Tavoitteena on oppia muotoilemaan puhtaita avoimia kysymyksiä. Kysymykset ovat puhtaita ja avoimia silloin, kun niistä puuttuu kysyjän kanta, näkökulma tai johdattelu, joka saisi vastaamaan tietyllä tavalla. Tavoitteena on oppia aloittamaan kysymys kysymyssanalla ja kysyä lyhyesti. Näin toisen ajattelua avataan sellaisenaan, värittämättä sitä omalla ajattelulla. Taitoa sinänsä on hoksata ylipäätään kysyä toiselta hänen ajattelustaan!
Menetelmä 4: Ketjuta
Tavoitteena on oppia jatkamaan toisen puheesta sanatarkasti, jolloin asian käsittely ketjuuntuu ja syvenee. Sanatarkan jatkamisen avulla pysyy asiassa ja keskustelee toisen kanssa vastavuoroisesti. Pysytään keskusteluteemassa asiasta toiseen poukkoilemisen sijaan.
Menetelmä 5: Sieppaa kuumia sanoja
Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja poimimaan toisen puheesta avainlausumia, niin sanottuja kuumia sanoja. Tavoitteena on hoksata, kuinka avainlausumien tunnistamisen ja poiminnan kautta löytää monia uusia avauksia keskusteluun.
Menetelmä 6: Syväsukella pinnanalaiseen
Tavoitteena on oppia paljastamaan toisen pinnanalaista ajattelua, sukeltamaan syvemmälle toisen ajatteluun. Tavoitteena on oppia avaamaan toisen puheen avainlausumia, kuumaa puhetta ja tiedustella siitä avoimien puhtaiden kysymysten avulla lisää. Tavoitteena on tiedustella kuumasta puheesta aina vain lisää, jotta ymmärrys syvenee ja täydentyy. Samalla molempien ymmärrys voi lisääntyä.