Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Dialoginen lämmittely

Dialogisten lämmittelymenetelmien tavoitteena on samanaikaisesti tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa ja valmentaa dialogiseen työskentelyyn. Tavoitteena on yhtä lailla aloittaa yhdessä ajatteleminen ja oppiminen. Osallistujat tulevat tutummiksi ja kykenevät sen vuoksi työskentelemään paremmin yhdessä oppimisyhteisössä heti alusta lähtien.

Menetelmä 1: Spontaani osallistuminen
Tavoitteena on, että jokainen osallistuu oppimisyhteisössä vapaasti ja spontaanisti. Ratkaiseva asia dialogissa on, että saa olla kehitteillä ja keskeneräinen.
Menetelmä 2: Kulttuuriset skriptit
Tavoitteena on, että tiedostaa dialogissa toimintaansa. Tarkoitus on harjoitella taitoa olla tiedostavasti läsnä keskustelussa ja tutkailla toimintatapojaan.
Menetelmä 3: Lahjojen antaminen
Tavoitteena on tulla mukaan ja kertoa ajatteluaan ryhmässä aivan ensitapaamisesta lähtien. Ajattelustaan kertominen on ikään kuin lahja toiselle. Tarkoitus on, että jakamisen lisäksi otat myös vastaan näitä lahjoja muilta ryhmän jäseniltä.
Menetelmä 4: Perspektiivit
Tavoitteena on, että ryhmä rakentaa yhteistä ymmärrystä. Jokainen kertoo käsityksiään ja uskomuksiaan. Tarkoitus on myös, että jokainen kuuntelee toisten näkökulmia huolellisesti.