Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Dialogiset menetelmät

Dialogiset menetelmäkortit ovat työkaluja dialogiosaamisen kehittämiseen, dialogiseen oppimiseen ja tiedonluomiseen. Menetelmäkortteja voidaan käyttää monin tavoin erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä, joissa ollaan keskustelemassa, oppimassa tai luomassa tietoa yhdessä. Menetelmien avulla yhdessä ajatteleminen ja tekeminen saadaan onnistumaan entistä paremmin.

Dialogiosaamisen videoluentosarja

  1. Johdatus dialogiosaamisen videoluentoihin

  2. Miten dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta

  3. Dialoginen asenne

  4. Dialoginen toimintaote

  5. Dialogisen hetken synnyttäminen

  6. Dialoginen synteesi ja kokonaiskuvan rakentaminen

  7. Dialogisuuden soveltaminen käytäntöön

  8. Dialogin oppimisesta ja valmentamisesta

  9. Miten rakennetaan dialoginen oppimisyhteisö?