Evo-Life -yläpalkki
Kelopuita

Evo - eteläsuomalaisen
metsäluonnon suojelua ja
tiedotusta

Euroopan unionin alueella boreaalisia luonnonmetsiä on vain Suomessa ja Ruotsissa. Etelä-Suomessa vanhoja luonnonmetsiä on jäljellä enää pieninä sirpaleina. Näistä merkittävämmät sijaitsevat Evon Natura 2000 -alueella. Evolla on myös rantojensuojelu- ja soidensuojeluohjelman kohteita ja muita luonnoltaan arvokkaita alueita. 
Evon Natura-alueen laajuus on 7 890 ha, josta noin puolet on talousmetsää. Muu alue on luonnonsuojelualuetta ja talouskäytöstä poistettua metsää  (1 385ha ). Evo-Life -hankeen toimilla parannettiin entisten talousmetsien luonnontilaa luomalla metsiin luonnonmetsän piirteitä, tukkimalla korpisoiden ojia ja poistamalla purouomasta uittoperkauksen jälkiä. Hanke tuotti myös oppimateriaalia kouluille, videoita ja karttasarjan Evon luonnosta. Evo-Life -hanke sai toimintaansa EU:n Life Luonto rahoitustukea.

Ympäristöministeriön Natura-sivut Natura 2000 -logo EU:n luonto- ja biodiversiteetti - sivut  (englanninkielinen)


Päivitetty 6.6.2006 RL